Wat doet de overheid

Nationale Klimaatweek 2023 gestart!

Nationale Klimaatweek 2023 gestart!

Den Haag, 30 oktober 2023 - De Nationale Klimaatweek 2023 is gestart. Het is de derde editie van de Nationale Klimaatweek (NKW). Een week waarin burgers (Klimaatburgemeesters), bedrijven en organisaties (Klimaatsupporters) en gemeenten heel Nederland inspireren op het gebied van duurzamer leven, wonen en reizen. Er zijn 245 Klimaatburgemeesters verspreid over Nederland, 219 Klimaatsupporters en 81 gemeenten die onderdeel zijn van de beweging van de NKW.

"Als gemeente moeten we mensen en bedrijven vooral faciliteren en stimuleren"

"Als gemeente moeten we mensen en bedrijven vooral faciliteren en stimuleren"

“Duurzaamheid is een van de belangrijkste thema’s uit het coalitieakkoord van de gemeente Den Haag. Dat hebben we vertaald in vier subthema’s: circulaire economie, energietransitie, duurzame leefomgeving en duurzame mobiliteit. Op al die thema’s voeren we aan klimaattafels gesprekken met burgers, bedrijven en andere organisaties. Die gesprekken leiden tot een Haags Klimaatakkoord, waarin we beschrijven op welke manier we ervoor gaan zorgen dat we als gemeente in 2030 klimaatneutraal zijn. Want dát is onze ambitie.

Van bewustzijn tot actie: 'Zet ook de knop om' en Nationale Klimaatweek

Van bewustzijn tot actie: 'Zet ook de knop om' en Nationale Klimaatweek

Klimaatverandering is een urgente uitdaging met grote gevolgen. Er moet nog veel gebeuren om de afgesproken klimaatdoelen te behalen. Om nog meer burgers en organisaties te inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat, organiseren we van 30 oktober t/m 5 november 2023 de Nationale Klimaatweek. Naast de Nationale Klimaatweek is er ook de landelijke campagne 'Zet ook de knop om'.

Rijksoverheid start pilot duurzame cao

Rijksoverheid start pilot duurzame cao

Tijdens de laatste cao-onderhandelingen hebben bonden en werkgever Rijk een pilot afgesproken voor verduurzaming van de cao. Heb jij hiervoor een goed idee? Of wil je daarover meedenken en meedoen met een experiment? Laat het vanaf 15 maart weten via www.duurzamecao.nl. Als we onze collectieve denkkracht benutten en omzetten in actie, komen we misschien wel tot de meest duurzame cao van Nederland!

Je begint in je eentje maar doet het met elkaar

Je begint in je eentje maar doet het met elkaar

Minder verspilling, duurzamere bedrijfsvoering, meer bewustzijn van je eigen impact op het klimaat. Broodnodig, maar hoe maak je dat nou zichtbaar? Door te laten zien hoeveel afval er in ons land rondzwerft en waar dat vandaan komt, bijvoorbeeld. Dus gingen medewerkers van de ministeries van SZW en VWS in de Nationale Klimaatweek afval verzamelen op het strand met Krista Kuipers, de plaatsvervangend secretaris-generaal van SZW. Plastic Soup Surfer Merijn Tinga inspireerde en begeleidde de juttende ambtenaren. Zijn boodschap: ook één persoon kan veel bereiken.

Denk Doe Duurzaam Podcast aflevering 2: 15% gasreductie bij het Rijk

Denk Doe Duurzaam Podcast aflevering 2: 15% gasreductie bij het Rijk

In de tweede aflevering wordt de gasreductie bij het Rijk zelf in de eigen kantoren besproken. Ewout de Bruijn en Ivo Bonajo praten met Martine Meerburg. Zij is de coördinator van de rijksbrede gasreductie vanuit haar functie als coördinerend beleidsmedewerker duurzaamheid, faciliteiten en huisvesting bij het ministerie BZK.

Nieuw: de Denk Doe Duurzaam Podcast!

Nieuw: de Denk Doe Duurzaam Podcast!

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de verduurzaming van de bedrijfsvoering van het Rijk, ook als je onderweg bent of even geen tijd hebt om een artikel te lezen? Goed nieuws! Vanaf nu is er de Denk Doe Duurzaam Podcast.

Meer slagkracht met minder energie: het moet, dus het kan!

Meer slagkracht met minder energie: het moet, dus het kan!

De wil om te verduurzamen is er bij Defensie van hoog tot laag. Met generaal Wilfred Rietdijk zit er een enthousiaste en krachtige aanjager in de leiding. Diezelfde sturing past hij toe in zijn rol van portefeuillehouder Duurzaamheid voor het hele Rijk. Op de Defensiewerkvloer houdt Jeltje van der Meulen zich bezig met de energietransitie voor de Landmacht, om zo het operationele optreden van de toekomst te verbeteren. De combinatie levert een inspirerend toekomstperspectief op.

Hoe drink jij koffie?

Hoe drink jij koffie?

Koffie verbindt, zowel op leuke momenten als in crisissituaties. Op het werk zijn de praatjes bij het koffieapparaat waardevolle contactmomenten. Ongemerkt wordt er heel wat koffie gedronken. Alleen al bij het Rijk, voordat corona uitbrak, ruim 50 miljoen bekertjes per jaar. Hoe duurzaam is die koffie eigenlijk? En kun jij iets doen om je impact op het milieu kleiner te maken?

Paleis Noordeinde krijgt 191 zonnepanelen

Paleis Noordeinde krijgt 191 zonnepanelen

Paleis Noordeinde is een van de eerste rijksmonumenten van het Rijksvastgoedbedrijf dat energie zal opwekken voor eigen gebruik. Besloten is namelijk dat Paleis Noordeinde in totaal 191 zonnepanelen op haar daken krijgt. En dat is goed voor maximaal 23,1 ton CO2-reductie. Daarmee levert het monument een positieve bijdrage aan het Klimaatakkoord en de klimaatambities van de Rijksoverheid.

Minder verspilling en meer duurzaamheid in de keukens van de Rijksoverheid

Minder verspilling en meer duurzaamheid in de keukens van de Rijksoverheid

De een mist een plakje zalm als dit niet op het buffet ligt. De ander vindt zalm juist niet duurzaam en wat hem betreft hoort het dus niet op het buffet thuis. Duurzaamheid binnen de inkoopcategorie Consumptieve Dienstverlening is niet alleen een onderwerp waar de opdrachtgevende rijksorganisaties en inkopers van catering zich mee bezighouden. Ook bezoekers van de bedrijfsrestaurants maken hun wensen kenbaar.

EZK en LNV zetten in op structureel minder zakelijke vliegreizen

EZK en LNV zetten in op structureel minder zakelijke vliegreizen

Vliegreizen hebben een enorme impact op het klimaat door de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen. Tegelijk is er door de coronacrisis veel minder gevlogen en kregen buitenlandse dienstreizen veelal een digitaal alternatief. Om een deel van deze CO2 reductie structureel vast te houden, streven EZK en LNV naar structureel 25% minder CO2-uitstoot voor het zakelijk vliegverkeer. De Co2hecklist Vliegreizen helpt medewerkers duurzamere keuzes te maken.

Ministeries zeggen nee tegen CO2!

Ministeries zeggen nee tegen CO2!

In oktober haalden de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het certificaat voor de CO₂-Prestatieladder op trede 3. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ging hen al voor en staat op trede vijf. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kijkt uit naar een trede-3-certificering begin 2022 én bereidt trede 4 al voor.

Inkoopcategorie Werkomgeving Rijk zet in op maximale duurzaamheid van ICT

Inkoopcategorie Werkomgeving Rijk zet in op maximale duurzaamheid van ICT

Tot de koplopers behoren op het gebied van duurzaamheid binnen Europa. Dat is het doel van de inkoopcategorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR). Wij spraken met Lucien Claassen, categoriemanager IWR, over duurzaamheid bij de inkoop van ICT-middelen. “Daag de markt uit en laat marktpartijen meedenken over hoe ze jouw probleem van duurzame inkoop gaan oplossen.”

#DuurzameEstafette: ‘We gaan de goede kant op, maar niet hard en hoog genoeg’

#DuurzameEstafette: ‘We gaan de goede kant op, maar niet hard en hoog genoeg’

Om de gevolgen van klimaatverandering te verkleinen, moeten we volop inzetten op duurzaamheid, circulaire economie en de energietransitie. Sandor Gaastra staat als directeur-generaal Klimaat en Energie op de barricades voor een nieuwe manier van denken. “Het is de kunst om de grenzen van onze planeet ín je economische systeem te integreren.”

#DuurzameEstafette: ‘We doen het duurzaam, of we doen het niet’

#DuurzameEstafette: ‘We doen het duurzaam, of we doen het niet’

Rijkswaterstaat (RWS) werkt al meer dan 200 jaar aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Bijvoorbeeld door het beheren en ontwikkelen onze (vaar)wegen, maar de laatste jaren ook door actief in te zetten op duurzaamheid en circulariteit. Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat staat aan het roer van die transitie. “Duurzaam denken en doen is noodzakelijk om een land toekomstzekerheid te geven.”

Gunningsmodel voor hardware van datacenters wekt internationale interesse

Gunningsmodel voor hardware van datacenters wekt internationale interesse

Op 8 en 9 maart vond Sustain 2021 plaats, een online conferentie van EcoVadis. Verschillende sprekers vertelden over hun ervaringen met duurzaam inkopen. Uit 79 verschillende landen waren 3.000 deelnemers aanwezig. Rijksinkoop werd op de internationale conferentie vertegenwoordigd door Albert Geuchies, contractmanager bij de Rijkscategorie Datacenters.

Digital Clean Up Day: "Iedereen moet zich bewust worden van wat zijn online voetafdruk is"

Digital Clean Up Day: "Iedereen moet zich bewust worden van wat zijn online voetafdruk is"

Digital Clean Up Day staat in het teken van het creëren van bewustzijn van digitaal afval. Ieder jaar produceren het internet en de ondersteunende systemen wereldwijd 900 miljoen ton CO2. Dat is meer dan de jaarlijkse productie van heel Duitsland. Sommige onderzoeken schatten dat het internetgebruik over tien jaar 20 procent van de totale energie in de wereld zal verbruiken. Wij spraken met Eric Verbrugge, Max Ruesen en Marie Louise Borsje over wat het Rijk doet om digitaal afval te verminderen en delen hun tips over hoe je als individu digitale data kunt verminderen.

Vervoer en verblijf vermindert vervuiling

Vervoer en verblijf vermindert vervuiling

Door innovatie te combineren met duurzaam inkopen, weet de inkoopcategorie Vervoer en Verblijf veel te bereiken op het gebied van duurzaamheid. Wij spraken met Maurice Boiloie, categoriemanager Vervoer en Verblijf, over de nieuwste ontwikkelingen. “We kunnen van alles faciliteren, maar uiteindelijk valt of staat verduurzaming bij het gedrag van de eindgebruiker.”

“Alles wat het Rijk afstoot, moet teruggebracht worden in de circulaire economie”

“Alles wat het Rijk afstoot, moet teruggebracht worden in de circulaire economie”

Een van de mooie manieren waarop de rijksoverheid momenteel bijdraagt aan de energietransitie, is door hergebruik van lithiumbatterijen uit laptops. Ons gebruik van primaire grondstoffen moet in 2030 met 50 procent gedaald zijn, ten opzichte van 2016, en in 2050 moet het grondstofgebruik volledig circulair zijn. Afvalzorg en Grondstoffenmanagement zorgen samen met de andere inkoopcategorieteams dat de rijksoverheid haar doelen kan realiseren. Maurice Goudsmith, categoriemanager Afvalzorg en Grondstoffenmanagement, en Tom Bergisch, CEO bij Circular Energy Rentals, vertellen over het afvalbeleid van de rijksoverheid en over de duurzame innovatie met lithiumbatterijen.

Rijksinkoop van energie: zoals thuis, maar dan een beetje anders

Rijksinkoop van energie: zoals thuis, maar dan een beetje anders

Nederland moet verduurzamen. Als we de klimaatdoelen van 2030 willen halen dan moet het energieverbruik in ieder huishouden omlaag, en wat er verbruikt wordt, moet groen zijn. Dit geldt ook voor het grootste huishouden in Nederland: het Rijk. De Rijksoverheid werkt toe naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Belangrijk onderdeel hiervan is de inkoop van duurzame energie. Categoriemanager Energie Nora Nikolic legt uit hoe het Rijk via inkoop van energie bijdraagt aan dit doel.