Van bewustzijn tot actie: 'Zet ook de knop om' en Nationale Klimaatweek

Klimaatverandering is een urgente uitdaging met grote gevolgen. Er moet nog veel gebeuren om de afgesproken klimaatdoelen te behalen. Om nog meer burgers en organisaties te inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat, organiseren we van 30 oktober t/m 5 november 2023 de Nationale Klimaatweek. Naast de Nationale Klimaatweek is er ook de landelijke campagne 'Zet ook de knop om'.

Van bewustzijn tot actie: 'Zet ook de knop om' en Nationale Klimaatweek

Zet ook de knop om: een landelijke oproep tot actie

De campagne Zet ook de knop om legt uit waarom het zo belangrijk is om de knop om te zetten, voor nu en straks. Zet ook de knop om geeft duidelijke voorbeelden van stappen die je kunt zetten en concrete tips om minder CO2 uit te stoten. De overheid speelt een rol in het verspreiden van informatie en inspiratie, maar het gaat erom dat iedereen verandering omarmt en actie onderneemt voor een duurzamere toekomst.

Nationale Klimaatweek: lokale inspiratie

Nationale Klimaatweek moedigt burgers, bedrijven en gemeenten aan om bij te dragen aan een beter klimaat, niet alleen tijdens de week zelf, maar het hele jaar door. Het biedt een kans om inspiratie op te doen van anderen die zich inzetten voor duurzaamheid.

Wat de overheid doet

De overheid speelt een rol in het verspreiden van informatie, inspiratie en beleid om duurzaamheid te bevorderen. Samenwerking tussen overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten is cruciaal voor een duurzamere toekomst.

Laten we samen de knop omdraaien en actie ondernemen voor een schonere, groenere toekomst. Voor meer informatie over wat de overheid doet in het kader van de campagne Zet ook de knop om verwijzen we je graag naar deze pagina: Wat doet de overheid zelf. Samen kunnen we een verschil maken en bouwen aan een schonere en groenere toekomst voor ons allemaal.

Meer lezen

Je begint in je eentje maar doet het met elkaar

Je begint in je eentje maar doet het met elkaar

Minder verspilling, duurzamere bedrijfsvoering, meer bewustzijn van je eigen impact op het klimaat. Broodnodig, maar hoe maak je dat nou zichtbaar? Door te laten zien hoeveel afval er in ons land rondzwerft en waar dat vandaan komt, bijvoorbeeld. Dus gingen medewerkers van de ministeries van SZW en VWS in de Nationale Klimaatweek afval verzamelen op het strand met Krista Kuipers, de plaatsvervangend secretaris-generaal van SZW. Plastic Soup Surfer Merijn Tinga inspireerde en begeleidde de juttende ambtenaren. Zijn boodschap: ook één persoon kan veel bereiken.

#DuurzameEstafette: ‘Klimaatneutraal en circulair werken is gewoon wat je anno 2021 wil doen’

#DuurzameEstafette: ‘Klimaatneutraal en circulair werken is gewoon wat je anno 2021 wil doen’

In januari 2021 verscheen het nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ‘Opdrachtgeven met ambitie, inkopen met impact’. Dit is de aanpak vanuit zeven departementen binnen het Rijk, waarmee zij de gezamenlijke inkoopkracht van de Nederlandse overheden (zo’n 85 miljard euro per jaar) beter willen gaan inzetten voor duurzame, circulaire en sociale doelen. Roald Lapperre (directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van IenW) en Marieke van Wallenburg (directeur-generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van BZK) vertellen ons over hun gezamenlijke drijfveren én verantwoordelijkheid op dit thema.

Digital Clean Up Day: "Iedereen moet zich bewust worden van wat zijn online voetafdruk is"

Digital Clean Up Day: "Iedereen moet zich bewust worden van wat zijn online voetafdruk is"

Digital Clean Up Day staat in het teken van het creëren van bewustzijn van digitaal afval. Ieder jaar produceren het internet en de ondersteunende systemen wereldwijd 900 miljoen ton CO2. Dat is meer dan de jaarlijkse productie van heel Duitsland. Sommige onderzoeken schatten dat het internetgebruik over tien jaar 20 procent van de totale energie in de wereld zal verbruiken. Wij spraken met Eric Verbrugge, Max Ruesen en Marie Louise Borsje over wat het Rijk doet om digitaal afval te verminderen en delen hun tips over hoe je als individu digitale data kunt verminderen.