"Als gemeente moeten we mensen en bedrijven vooral faciliteren en stimuleren"

“Duurzaamheid is een van de belangrijkste thema’s uit het coalitieakkoord van de gemeente Den Haag. Dat hebben we vertaald in vier subthema’s: circulaire economie, energietransitie, duurzame leefomgeving en duurzame mobiliteit. Op al die thema’s voeren we aan klimaattafels gesprekken met burgers, bedrijven en andere organisaties. Die gesprekken leiden tot een Haags Klimaatakkoord, waarin we beschrijven op welke manier we ervoor gaan zorgen dat we als gemeente in 2030 klimaatneutraal zijn. Want dát is onze ambitie.

"Als gemeente moeten we mensen en bedrijven vooral faciliteren en stimuleren"

Verschillen tussen arm en rijk

Deelname aan de Nationale Klimaatweek is voor ons een van de manieren om onze inwoners en het bedrijfsleven bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering. Want die gevolgen gaan iedereen aan; ook al beseft niet iedereen het. Je doet het misschien niet per se voor het klimaat, maar duurzaamheid kan ook je eigen leven leuker en beter maken. Het motto van Arjen Kapteijns, onze wethouder Energietransitie, Mobiliteit & Grondstoffen, is: ‘Wie mee wíl doen, moet mee kúnnen doen. En wie mee kán doen, moet mee wíllen doen.’ Ook onze nieuwe wethouder Robert Barker met de portefeuille Buitenruimte, Dierenwelzijn & Milieu onderschrijft dat motto. Zeker in een stad als Den Haag is dat belangrijk; nergens zijn de verschillen tussen arm en rijk zo groot als hier. Om die verschillen niet groter te laten worden, moeten we juist ook de mensen bereiken voor wie duurzaamheid niet bovenaan hun prioriteitenlijst staat.

GemeenteDenHaag Afbeelding website-604x362px_03@2x

Van Klimaatbingo tot Energiefestival

Tijdens de Nationale Klimaatweek organiseren we allerlei evenementen. Dat doen we in alle stadsdelen van Den Haag, waarbij de inhoud is afgestemd op de behoeften van dat specifieke stadsdeel. Zo geven we in wijken waar betaalbaarheid van het dagelijks leven een issue is, tips over het verbruiken van minder energie of het verduurzamen van je woning. In andere stadsdelen gaan we tijdens een fietstocht met jongvolwassenen in op zaken als reisgedrag en koopgedrag. Voor studenten organiseren we een pubquiz en in één wijk houden we een Energiefestival. Voor kinderen organiseren we een Klimaatbingo, waarbij we op een speelse manier laten zien welke elementen bij een duurzaam leven horen.

Maak het niet te zwaar

Dat is dan ook mijn tip aan andere gemeenten: maak er een bingo van. Of beter gezegd: maak er óók een bingo van. Klimaatverandering is een serieus onderwerp, maar je hoeft het niet altijd heel zwaar te maken. Soms moet je het juist leuk maken om mensen mee te krijgen. Voor andere doelgroepen zijn inhoudelijke activiteiten wel weer beter. Als je daar een goede balans in aanbrengt, heb je de grootste kans om verschillende doelgroepen te bereiken.

Faciliteren, stimuleren, bijsturen

Daarnaast is het belangrijk om niet te veel op te leggen, maar vooral ook initiatieven vanuit bewoners te omarmen. Zij doen veel meer dan wij ons als gemeente soms realiseren. Als gemeente zijn we er vooral om dingen te faciliteren en mensen en bedrijven te stimuleren om iets met duurzaamheid te gaan doen. Waar nodig moeten we bijsturen.

GemeenteDenHaag Afbeelding website-604x362px_04@2x

Het goede voorbeeld geven

De gemeente Den Haag wil het goede voorbeeld geven. Daarom gaan we ook intern met duurzaamheid aan de slag. Daarbij proberen we bij alle collega’s te raken op de thema’s die hen raken. De één slaat aan op meer plantaardig voedsel in de kantine, de ander op de verduurzaming van gebouwen. Wanneer mensen uit persoonlijke betrokkenheid aansluiten, hebben we de grootste kans om de benodigde transitie op gang te brengen.”

Meer lezen

#DuurzameEstafette: ‘Klimaatneutraal en circulair werken is gewoon wat je anno 2021 wil doen’

#DuurzameEstafette: ‘Klimaatneutraal en circulair werken is gewoon wat je anno 2021 wil doen’

In januari 2021 verscheen het nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ‘Opdrachtgeven met ambitie, inkopen met impact’. Dit is de aanpak vanuit zeven departementen binnen het Rijk, waarmee zij de gezamenlijke inkoopkracht van de Nederlandse overheden (zo’n 85 miljard euro per jaar) beter willen gaan inzetten voor duurzame, circulaire en sociale doelen. Roald Lapperre (directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van IenW) en Marieke van Wallenburg (directeur-generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van BZK) vertellen ons over hun gezamenlijke drijfveren én verantwoordelijkheid op dit thema.

Inkoopcategorie Werkomgeving Rijk zet in op maximale duurzaamheid van ICT

Inkoopcategorie Werkomgeving Rijk zet in op maximale duurzaamheid van ICT

Tot de koplopers behoren op het gebied van duurzaamheid binnen Europa. Dat is het doel van de inkoopcategorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR). Wij spraken met Lucien Claassen, categoriemanager IWR, over duurzaamheid bij de inkoop van ICT-middelen. “Daag de markt uit en laat marktpartijen meedenken over hoe ze jouw probleem van duurzame inkoop gaan oplossen.”

“Alles wat het Rijk afstoot, moet teruggebracht worden in de circulaire economie”

“Alles wat het Rijk afstoot, moet teruggebracht worden in de circulaire economie”

Een van de mooie manieren waarop de rijksoverheid momenteel bijdraagt aan de energietransitie, is door hergebruik van lithiumbatterijen uit laptops. Ons gebruik van primaire grondstoffen moet in 2030 met 50 procent gedaald zijn, ten opzichte van 2016, en in 2050 moet het grondstofgebruik volledig circulair zijn. Afvalzorg en Grondstoffenmanagement zorgen samen met de andere inkoopcategorieteams dat de rijksoverheid haar doelen kan realiseren. Maurice Goudsmith, categoriemanager Afvalzorg en Grondstoffenmanagement, en Tom Bergisch, CEO bij Circular Energy Rentals, vertellen over het afvalbeleid van de rijksoverheid en over de duurzame innovatie met lithiumbatterijen.