Erik Kemink, Censo

"Een 100% CO2-neutraal zakelijk Nederland in 2030. Dát is de ambitie van Censo. Sterker nog; het is de reden dat we Censo in 2019 met meerdere duurzaamheidsexperts oprichtten. Wij maken ons oprecht zorgen over de impact van klimaatverandering. Die beperkt zich niet meer tot smeltende ijskappen en bedreigde ijsberen. Klimaatverandering destabiliseert de economie en veiligheid van landen wereldwijd. We moeten voorkomen dat er een grotere onomkeerbare situatie ontstaat. Het belangrijkste dat we kunnen doen, is in actie komen. Nu. Alleen dan kunnen we een bijdrage leveren aan een betere wereld voor de volgende generatie.

Erik Kemink, Censo

Kantoorgebouwen verduurzamen

Met Censo maken we de verduurzaming van gebouwen eenvoudiger en versnellen we de energietransitie. We richten ons daarbij op zakelijk vastgoed. Er zijn in Nederland nog veel kantoorpanden die niet optimaal geïsoleerd zijn en voor een groot deel worden verwarmd met aardgas. Gebouweigenaars en huurders willen vaak wel verduurzamen; de fors gestegen energieprijzen door de energiecrisis zijn daarbij een extra prikkel. De besparingsmogelijkheden op energieverbruik en de laatste technologische ontwikkelingen maken het ook mogelijk om efficiënt te verduurzamen. Maar bedrijven weten vaak niet waar te beginnen. Verduurzaming is niet hun core business en de meeste energiedienstverleners bieden slechts een deeloplossing in het totale verduurzamingstraject.

Erik Kemink keuken

Lampen branden te lang

Bij ons vinden klanten alles onder één dak. We ontzorgen bedrijven van A tot Z bij hun verduurzamingsvraagstukken. We helpen bedrijven allereerst om inzicht te krijgen in hun energieverbruik; vaak levert dat al interessante inzichten op. Bijvoorbeeld dat het gebouw ook in het weekend wordt verwarmd. Of dat de lampen veel te vroeg aan of veel te laat uit gaan. Daarnaast geven we advies over mogelijke maatregelen en helpen we bij het realiseren ervan. Denk aan het isoleren van gebouwen en het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp. Ook helpen we met financiering. Hoewel de overheid subsidies beschikbaar stelt, is het somsbest lastig om financiering van duurzame energie-installaties voor elkaar te krijgen.

We moeten het samen doen

Als we onze handen ineenslaan kan zakelijk Nederland 100% CO2-neutraal zijn in 2030. Daar geloof ik heilig in. Maar wij zien deze termijn ook écht als noodzakelijk. Wij willen niet wachten tot 2050. Mede daarom zijn wij Klimaatsupporter. We willen zoveel mogelijk mensen en bedrijven oproepen om in actie te komen tegen klimaatverandering. Dat moeten we ook echt samen doen. Klimaatverandering is een maatschappelijk vraagstuk dat we met elkaar kunnen en moeten oplossen. Door kennis en ervaring te delen, komen we verder.

Erik Kemink witte ruimte

Intrinsieke motivatie

Binnen Censo staan we voor practice what you preach. Gelukkig zijn de 150 mensen die bij ons werken allemaal intrinsiek gemotiveerd om de wereld samen met onze klanten duurzamer te maken. Daarnaast werken we hard aan de verduurzaming van ons eigen kantoorpand en stimuleren we onze werknemers met de fiets te komen. Doe je dat, dan krijg je een hogere kilometervergoeding. Recent hebben we alle werknemers een NS-businesscard gegeven; door de koppeling met de Fynch-app kunnen we zien hoeveel CO 2 we daarmee besparen. En als we toch de auto moeten pakken, dan kiezen we voor elektrisch rijden. Daarmee hopen we anderen te inspireren om ook in actie te komen. Tegen klimaatverandering, vóór het klimaat!"

Meer lezen