Jan van der Lee, TenneT

"Onze taak is om 24/7 stroom te kunnen leveren via ons netwerk. Zo duurzaam, veilig en betrouwbaar mogelijk. Dat doen we via land en zee. Als netbeheerder draagt TenneT bij aan de energietransitie en een beter klimaat. De windenergie die op zee opgewekt wordt bijvoorbeeld, vervoeren wij naar land. Uiteraard kijken we zorgvuldig naar de effecten op natuur en milieu. Een goede infrastructuur - waar nog grote investeringen voor nodig zijn - is daarbij essentieel."

Jan van der Lee, TenneT

De klimaat- en energietransitie vergt een enorm uithoudingsvermogen van de hele maatschappij.

"Wat mij betreft is het geen goednieuwsshow of juist een rampenverhaal. Nee, laten we het realistische verhaal vertellen: dít is wat we te doen hebben. In het Klimaatakkoord - waar TenneT medeondertekenaar van is - hebben we met z’n allen afgesproken dat we in 2030 49% minder broeikasgassen zullen uitstoten ten opzichte van 1990. Europa heeft daar met 55% zelfs een schepje bovenop gedaan. En in 2050 moeten we helemaal klimaatneutraal zijn. Dus we moeten onze borst gaan natmaken. Aan het realiseren van het Klimaatakkoord dragen alle sectoren bij: elektriciteitsproducenten, de industrie, gebouwde omgevingen, de wereld van mobiliteit. Die hebben allemaal infrastructuur nodig, terwijl ons land maar één elektriciteitsnet kent. We moeten het net dus zo gaan uit leggen dat de auto’s, vrachtwagens en scheepvaart kunnen overschakelen naar elektrisch vervoer. Maar tegelijkertijd is diezelfde infrastructuur nodig om ook de grote industrie om te laten schakelen van aardgas en olie naar duurzame stroom en groene waterstof.
Klimaatsupporter TenneT
We moeten ook het eerlijke verhaal aan Nederland vertellen. Wat we doen heeft consequenties. Het zal ruimte gaan kosten. Daarbij moeten we niet ontkennen dat veel mensen nog bezwaren hebben tegen windmolens of elektriciteitsmasten in hun buurt. Al proberen we alles zo goed mogelijk in het landschap in te passen. Alles bij elkaar is het een hele exercitie voor ons allemaal. Je straat wordt opengelegd, je portemonnee wordt geraakt. Maar uiteindelijk is het alternatief nog duurder. Gelukkig zie ik dat iedereen wat doet: isoleren, zonnepanelen, onderdeel zijn van een energiecoöperatie. Dat stemt zeker positief. We hebben door dat we met z’n allen op een omslagpunt staan. De recente overstromingen, de stijgende zeespiegel: het wordt droger, natter en heter. Dat maakt veel indruk op mensen. Het is geen ver-van-mijn-bed-show meer.
Klimaatsupporter TenneT
Laten we met elkaar de energie vinden om te kijken hoe we nog meer kunnen doen. Want de doelen van 2030 zijn enkel realistisch als we snel knopen gaan doorhakken. Want qua infrastructuur moet er bijvoorbeeld nog heel wat gebouwd worden. 2030 is voor ons eigenlijk al morgen en 2050 overmorgen. Dus het is een race tegen de klok. We hebben heel lang gekeken naar wat is haalbaar en betaalbaar? Maar we moeten om naar: wat is nodig? Dat moet leidend zijn."

Meer lezen

"We willen bij elke bezoeker een vlammetje voor de natuur ontsteken of extra aanwakkeren"

"We willen bij elke bezoeker een vlammetje voor de natuur ontsteken of extra aanwakkeren"

“Terra Maris is hét museum voor natuur en landschap van Zeeland. Onze naam betekent: land van de zee. Die past perfect bij onze locatie. We zijn gevestigd in het prachtige natuurgebied De Manteling van Walcheren; dit ligt tussen Oostkapelle en Domburg, vlak bij het strand. Voor het klimaat en de biodiversiteit is het van groot belang dat we de gevarieerde natuur van Zeeland in stand houden. Daarom is het onze missie om bij elke bezoeker een vlammetje voor de natuur te ontsteken of extra aan te wakkeren. Op die manier creëren we bij steeds meer mensen draagvlak om de natuur te beschermen. We focussen ons vooral op gezinnen en basisscholen. Jaarlijks ontvangen wij 3.000 leerlingen, op een totaal van 40.000 bezoekers.

Erik Kemink, Censo

Erik Kemink, Censo

"Een 100% CO2-neutraal zakelijk Nederland in 2030. Dát is de ambitie van Censo. Sterker nog; het is de reden dat we Censo in 2019 met meerdere duurzaamheidsexperts oprichtten. Wij maken ons oprecht zorgen over de impact van klimaatverandering. Die beperkt zich niet meer tot smeltende ijskappen en bedreigde ijsberen. Klimaatverandering destabiliseert de economie en veiligheid van landen wereldwijd. We moeten voorkomen dat er een grotere onomkeerbare situatie ontstaat. Het belangrijkste dat we kunnen doen, is in actie komen. Nu. Alleen dan kunnen we een bijdrage leveren aan een betere wereld voor de volgende generatie.

Klimaatsupporters over duurzame energie

Klimaatsupporters over duurzame energie

Rondom de Nationale Klimaatweek laten we een aantal Klimaatsupporters aan het woord over duurzame initiatieven in hun bedrijf. Wat drijft hen en wat doen deze bedrijven precies voor een beter klimaat? Deze week: Klimaatsupporters en duurzame energie.