Bart den Otter, Circl

Voor Circl is de Week van de Circulaire Economie een belangrijk evenement. “We merken dat de impact steeds groter wordt en willen mensen aanzetten tot circulair handelen”, zegt programmadirecteur Bart den Otter.

Bart den Otter, Circl

De Week van de Circulaire economie vindt in de tweede week van februari plaats. Het doel is om te laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt, zodat deelnemers daarvan kunnen leren. Door het hele land krijgen goede voorbeelden een podium, ontmoeten voorlopers elkaar en krijgen starters concrete handvatten aangereikt. Circl is als duurzaamheids-community van ABN AMRO al jaren een vaste partner van de Week van de Circulaire Economie. In 2022 is Circl opnieuw het hoofdkwartier.

Circl

ABN AMRO heeft duurzaamheid verankerd in de kern van de strategie en haar purpose “Banking for better, for generations to come”. Bij Circl staat daarbij de vraag centraal: hoe verhoudt het financieringsvraagstuk zich tot klimaatverandering en circulaire economie? “Circl is vier jaar geleden geopend en krijgt van ABN AMRO de ruimte om dit vraagstuk verder te ontwikkelen”, zegt Den Otter. Hij vertelt inspirerend over de drie pijlers van de steeds bekendere Circl Movement. De theorie van verandering die bestaat uit: systeemverandering, veranderende businessmodellen en personal change. ‘Het begint uiteindelijk bij jezelf. Luister naar je hart en realiseer je dat je iets moet doen.’

Vergroot afbeelding
Circl - afbeelding van vier mensen om een tafel, zo lijkt tijdens een tv uitzending of talkshow. Op de schermen staat Circl.

Circulair gebouw

Goed om te melden is dat naast Circl aan de Week van de Circulaire Economie liefst 19 HUB’s meedoen. Verdeeld over het land. Een rondgang door het gebouw van Circl maakt de kracht van circulaire economie direct tastbaar en leert ons: er is al heel veel mogelijk. Ruim 200.000 bezoekers mocht Circl reeds verwelkomen. Voor een rondleiding, evenement of bijvoorbeeld een seminar. “We zetten nu de volgende stap door losser te komen van het gebouw”, zegt Den Otter. “We gaan op volle kracht door met het organiseren van events. Dankzij onze Circl Studio kunnen mensen thuis meekijken. We hebben het contentpalet verbreed met onder meer podcasts en documentaires. Een groot deel van onze vaste community van ongeveer 10.000 mensen bestaat uit professionals. Mensen die bezig zijn met de vraagstukken van nu. Ondernemers, en intrapreneurs in allerlei rollen. Denk aan Marketing, productontwikkeling, finance.”

Actieplan voor de toekomst

Met vier programmamakers wordt er bij Circl keihard gewerkt aan een jaar-rond programmering. Zo ook voor De Week van de Circulaire Economie. De week wordt op maandag 7 februari geopend met een conferentie bij het ministerie van IenW, net als het Versnellingshuis een mede-initiatiefnemer. Den Otter: “Het thema is Actieplan voor de toekomst. Dat gaan we gedurende de week vormgeven. We bieden deelnemers een werkboek aan, waarmee ze zich slalommend door de week kunnen begeven. Het werkboek draait voor ons om concreet handelingsperspectief en helpt bij het opstellen van je eigen actieplan voor de toekomst.”

Jan Heijns, projectleider de Week van de Circulaire Economie: “We zijn heel blij met Circl als hoofdkwartier! We willen met de Week van de Circulaire Economie ondernemers, bedrijven en studenten inspireren en activeren voor de transitie naar een circulaire economie. Broodnodig, omdat er nog veel te veel waardevolle spullen en grondstoffen te snel in de verbrandingsoven belanden. Circl heeft een enorm bereik, ook richting de Zuidas. Bankiers, accountants en juristen zijn heel belangrijk om de transitie in gang te zetten. Bovendien maakt Circl dat circulair gebouwd is, het thema voor bezoekers concreet én maken ze relevante programma’s die mensen aanzetten tot actie, ook als het allemaal weer online moet.”

Circl - afbeelding van openingsweek: mensen die voorbij een gebouw lopen.

Meten

Wanneer is Circl tevreden als op 11 februari de feestelijke online afsluiting heeft plaatsgevonden? “We hebben meestal rond de 4.000 unieke bezoekers tijdens de Week van de Circulaire economie. Maar het gaat ons vooral om de impact. Om die te meten krijgen deelnemers een enquête. We scoren daar goed op. Dat is een positieve indicatie. Nog belangrijker is dat we informeren naar het handelingsperspectief. Het is uitdagend om dat te bieden, maar we willen ons niet alleen beperken tot inspireren en leren. Gemiddeld geeft tussen de 65 en 70% van de bezoekers aan dat ze de aanzet tot actie hebben gevonden. Zodra een substantieel deel van onze community zegt ‘dit zijn de handvatten die ik nodig had om het anders te gaan doen in mijn invloedssfeer’, zijn wij tevreden.”  

Meer weten of aanmelden? kijk voor het programma van Circl op circl.nl of voor alle Hubs op deweekvandecirculaireeconomie.nl.

Meer lezen

DuzaDorp, Marc Rotmans

DuzaDorp, Marc Rotmans

Isa Isolatie, Zoë Zonnepaneel, Semmy Sedum, Ziggy zonder Gas, de Recycle Broertjes en Wally Windmolen. Dit zijn allemaal Duza’s, oftewel trotse inwoners van DuzaDorp. Dit fictieve dorp is een methode om kinderen (4-10 jaar) spelenderwijs kennis te laten maken met allerlei duurzaamheidselementen. Marc Rotmans, oprichter van DuzaDorp legt uit.

"We willen bij elke bezoeker een vlammetje voor de natuur ontsteken of extra aanwakkeren"

"We willen bij elke bezoeker een vlammetje voor de natuur ontsteken of extra aanwakkeren"

“Terra Maris is hét museum voor natuur en landschap van Zeeland. Onze naam betekent: land van de zee. Die past perfect bij onze locatie. We zijn gevestigd in het prachtige natuurgebied De Manteling van Walcheren; dit ligt tussen Oostkapelle en Domburg, vlak bij het strand. Voor het klimaat en de biodiversiteit is het van groot belang dat we de gevarieerde natuur van Zeeland in stand houden. Daarom is het onze missie om bij elke bezoeker een vlammetje voor de natuur te ontsteken of extra aan te wakkeren. Op die manier creëren we bij steeds meer mensen draagvlak om de natuur te beschermen. We focussen ons vooral op gezinnen en basisscholen. Jaarlijks ontvangen wij 3.000 leerlingen, op een totaal van 40.000 bezoekers.

CO2-besparing inzichtelijk maken voor alle gebruikers

CO2-besparing inzichtelijk maken voor alle gebruikers

Op Marktplaats geven mensen hun spullen een nieuw leven. Marktplaats maakt inzichtelijk hoeveel CO2-uitstoot gebruikers van het platform potentieel besparen door tweedehands in plaats van nieuwe items te kopen. Het bedrijf doet dat door een gemiddelde besparing per categorie weer te geven. Rick Verkuyl, Sustainability Officer bij Marktplaats, vertelt waarom ze dit doen én hoe dit in zijn werk gaat.