Kaart van Nederland

Spelregels Klimaatburgemeester

Wat zijn Klimaatburgemeesters?

Klimaatburgemeesters zijn de groene doeners, de inspirators en de verbinders die zich in hun eigen omgeving inzetten voor een beter klimaat. Ze zijn voorbeelden voor hun collega’s, buren of de vereniging. Met activiteiten en initiatieven brengen klimaatburgemeesters anderen in beweging voor het klimaat, met als hoogtepunt de Nationale Klimaatweek (11-17 november 2024). De organisatie van de Nationale Klimaatweek ondersteunt klimaatburgemeesters met trainingen, faciliteert verbindingen met andere klimaatburgemeesters en helpt met media-aandacht. Leuke voorbeelden van activiteiten die klimaatburgemeesters in het verleden hebben georganiseerd zijn: het opzetten van een kledingruil, het gezamenlijk inkopen van laadpalen of zonnepanelen, het vergroenen van de straat of het delen van ervaringen over duurzaam reizen en eten. Leuk als je zelf invulling geeft aan een activiteit die bij jou past! Enthousiast geworden en wil jij bijdragen aan deze beweging voor een beter klimaat? Sluit je dan aan vóór 11 oktober 2024!

Doelstelling Nationale Klimaatweek

De Nationale Klimaatweek richt zich op het omarmen van duurzame initiatieven rond klimaat vanuit de samenleving. Dit doen we door mensen die inspirerende initiatieven en activiteiten ondernemen om te verduurzamen, te ondersteunen en in de spotlights te zetten. Deze ambassadeurs organiseren tijdens de Nationale Klimaat Week activiteiten die mensen in hun omgeving inspireren en activeren om iets te doen voor een beter klimaat.

We werken graag samen met klimaatburgemeesters aan deze doelstelling. Want impact maken doe je niet alleen! Tijdens de Nationale Klimaatweek komen honderden Klimaatburgemeesters in actie om zoveel mogelijk Nederlanders aan te zetten tot klimaatpositief gedrag. In de aanloop naar én tijdens deze intensieve week staan alle klimaatburgemeesters al met elkaar in contact. Via de online community, tijdens activiteiten en bij evenementen delen zij ervaringen, geven ze tips, ondernemen ze actie en inspireren ze elkaar. Een community vól enthousiasme en energie! We handelen vanuit de gedachte dat verbindend en inspirerend te werk gaan helpt om mensen in beweging te krijgen. Een bewezen methode om de samenleving mee te krijgen in de duurzame transitie.

Spelregels voor aanmelding bij de Nationale Klimaatweek

Als klimaatburgemeester ga je zelf aan de slag met een initiatief of activiteit. Wij ondersteunen je daarbij met hulp in de communicatie, persaandacht in de lokale media en met inspiratie vanuit succesvolle voorbeelden. We brengen je in contact met andere klimaatburgemeesters en je wordt onderdeel van de community van de Nationale Klimaatweek.

Aanmelding, benoeming en opvolging

 1. Je verbindt je aan de doelstelling van de Nationale Klimaatweek. 
 2. Je levert een actieve bijdrage door tijdens de Nationale Klimaatweek mensen in jouw omgeving te inspireren met (ten minste) één activiteit óf initiatief. De activiteit kies je zelf en mag aansluiten bij jouw passie of hobby.  Deze activiteit meld je voor 11 oktober aan op de website om de Nationale Klimaatweek 2024 te steunen.
 3. Je bent klimaatburgemeester voor één jaar. Wil je door, dan kan je verlengen.
 4. Je kunt je aanmelden via de website www.nkw2024.nl/klimaatburgemeester/aanmelden. Meld jezelf aan, dan volgt meer informatie en een intake. Is er een match tussen jou en de doelstelling van de Nationale Klimaatweek dan volgt de benoeming tot klimaatburgemeester en nemen we je op in onze community. Na je aanmelding ontvang je een bevestiging per e-mail. Indien later nodig nemen contact met je op voor extra gegevens of informatie.

Samenwerking met anderen in de Nationale Klimaatweek community

 1. Als klimaatburgemeester ben je onderdeel van de Nationale Klimaatweek community. Dat zijn de Klimaatburgemeesters, Klimaatsupporters en deelnemende overheden.  
 2. Samenwerking met je eigen gemeente kan veel opleveren, iedere gemeente kan zelf bepalen of het wil samenwerken met een klimaatburgemeester of niet. Jouw gemeente gaat over haar eigen inzet en medewerking. Indien gewenst kunnen we je met jouw gemeente en andere klimaatburgemeesters in contact brengen. 
 3. De titel van Klimaatburgemeester mag door meerdere personen binnen één gemeente gedragen worden. Als er meerdere Klimaatburgemeesters in één gemeente zijn, dan zullen we jullie met elkaar in contact brengen, zodat jullie de krachten naar eigen inzicht kunnen bundelen.

Zichtbaarheid en media

 1. We vragen je jouw klimaat-initiatief of activiteit actief te promoten in je netwerk, lokale media en/of op sociale media. Door je aan te melden geef je ons toestemming om jouw verhaal en/of foto's te delen in het kader van de Nationale Klimaatweek.
 2. Je bent in overleg beschikbaar om eventueel voor, tijdens of na de Nationale Klimaatweek bij te dragen aan de zichtbaarheid van de Nationale Klimaatweek, bijvoorbeeld voor een mediaverzoek of een video-opname. Je staat ervoor open in de (lokale) media op te treden en jouw verhaal te delen, als daar behoefte aan is. Wij doen dit in elk geval met een persbericht aan het begin van de Nationale Klimaatweek met jouw verhaal.
 3. Je ontvangt vooraf aan de Nationale Klimaatweek een toolkit voor communicatie. 

Overig

 1. Er is geen financiële vergoeding beschikbaar voor jouw inzet. Klimaatburgemeesters melden zich aan zonder commercieel belang.
 2. Met je aanmelding als klimaatburgemeester geef je toestemming voor het delen van je naam, mailadres en telefoonnummer binnen de community van de Nationale Klimaatweek. Ook kunnen we zo contact hebben over jouw activiteit(en). Je ontvangt de nieuwsbrief en een uitnodiging voor deelname aan de whatsapp-community en voor de Linkedin-communitygroep. 
 3. De titel van Klimaatburgemeester is geen officiële titel en kent geen juridische grondslag. Je bent niet in dienst van de gemeente. Je kunt geen rechten ontlenen aan je titel als Klimaatburgemeester. En je bent natuurlijk altijd verantwoordelijk voor je eigen gedragingen.
 4. Je gegevens worden vertrouwelijk behandelt op basis van de wet AVG en slechts met toestemming worden je contactgegevens gedeeld binnen de community (contactgegevens: naam, telefoon, email, organisatie). 
 5. Handel je onder de noemer van Klimaatburgemeester of Nationale Klimaatweek in strijd met de wet, de spelregels of de doelstellingen van de Nationale Klimaatweek dan zullen we je deelname beëindigen.

Voor verdere vragen kun je contact opnemen met klimaatweek@hier.nu.