Vieren wat goed gaat: duurzame successen

In ons streven naar een groenere toekomst is het belangrijk om ook onze successen te vieren. Hoewel er nog werk aan de winkel is, hebben we in Nederland al flinke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid en klimaatvriendelijk gedrag. Bedankt Nederland, voor jullie toewijding aan het klimaat. We nemen onder de loep wat er al goed gaat en hoe dit bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering.

Vieren wat goed gaat: duurzame successen

Minder energiegebruik

Nederlanders zijn actief bezig met het besparen van energie, zo blijkt uit de Publieksmonitor Klimaat en Energie 2023 Motivaction. Het percentage mensen dat bijvoorbeeld tochtstrips, een waterbesparende douchekop, dakisolatie, zonnepanelen, radiatorfolie, of vloerisolatie heeft is toegenomen sinds 2021. In het onderzoek naar stookgedrag tijdens de energiecrisis van Milieu Centraal (Consumentenonderzoek gascrisis en energiebesparing | Milieu Centraal) zien we dat mensen de thermostaat echt lager zijn gaan zetten: bijna driekwart van de ondervraagden zet de thermostaat op 19 graden of lager.

Toegenomen motivatie

Mensen zijn steeds meer gemotiveerd om duurzame keuzes te maken, 38% is in grote of zeer grote mate gemotiveerd, dat was in 2021 nog 35%, zo blijkt uit de Publieksmonitor Klimaat en Energie 2023 Motivaction. Vooral het verduurzamen van woningen is populair, met isolatie en zonnepanelen als favoriet. Dit laat zien dat het bewustzijn rondom klimaatverandering groeit en mensen aanzet tot actie. Ook staat de helft van de Nederlanders positief tegenover het nemen van maatregelen door de overheid om klimaatverandering tegen te gaan.

Verduurzamen woning

Bereidheid tot verandering

Steeds meer mensen zijn bereid om hun gedrag aan te passen voor het klimaat, zo is te lezen in de Monitor Duurzaam Leven 2023 van Milieu Centraal. Dit laat zien dat mensen zich bewust worden van de impact van hun keuzes en bereid zijn om hier iets aan te doen. Gedragingen die al veel uitgevoerd worden en een hoge klimaatimpact reductie hebben zijn:

  • Energieverbruik verminderen.
  • Dichtbij huis op vakantie gaan.
  • Zonnepanelen installeren.

In de volgende gedragingen is wel kleine verandering te zien, maar ook nog veel winst te behalen:  

  • Met de trein in plaats van het vliegtuig op vakantie. Van de mensen die weleens met het vliegtuig op vakantie gaan is 71% zeker of misschien bereid dit minder vaak te doen omwille van het klimaat (in 2020 was dit nog 64%), zien we in de Samenvatting - Klimaatverandering en energietransitie | CBS.
  • Elektrische auto kopen.
  • Meubels kopen die zijn gemaakt van milieuvriendelijk materiaal.
  • Weinig kledingstukken per jaar kopen.

Wil jij je gedrag verder verduurzamen? Check dan ook onze inspiratiepagina met tips. Hier vind je onder andere tips voor een duurzame vakantie en hoe je slim om kunt gaan met je spullen om je klimaatimpact te verminderen.

Openheid voor duurzame keuzes

Nederlanders staan open voor duurzame opties die een grote impact hebben op het milieu. Hoewel nog niet iedereen deze keuzes maakt, staat de meerderheid wel open voor bijvoorbeeld reizen met de trein in plaats van het vliegtuig, het kopen van een elektrische auto en het kiezen van milieuvriendelijke meubels.

Conclusie: ga zo door!

Deze positieve ontwikkelingen laten zien dat Nederland op de goede weg is naar een duurzamere toekomst. Ben je geïnteresseerd in de vooruitgang wat betreft CO2-impact? Kijk dan bijvoorbeeld naar het online Dashboard Klimaatbeleid, of check de databank van de Regionale klimaatmonitor. Dit zijn beiden betrouwbare bronnen van de Rijksoverheid.

Door bewust te blijven van onze impact en te streven naar verdere verbeteringen, kunnen we samen blijven bouwen aan een schonere en groenere wereld. Laten we deze successen vieren en ons blijven inzetten voor een duurzamere toekomst, voor onszelf en voor de generaties die na ons komen.

Meer lezen