Samen voor een duurzaam Nederland

Waarom is in actie komen voor een duurzaam Nederland juist nu zo belangrijk? In de rubriek ‘Dat is zo… toch?’ vragen we aan experts hoe het nu écht zit!

Samen voor een duurzaam Nederland
Een veranderend klimaat is onderdeel van de normale cyclus… toch?

Antwoord:

Natuurlijk verandert ons klimaat continu. Dat is van alle tijden en daar is nul twijfel over. Maar onze eigen invloed op die verandering is momenteel enorm. Jij en ik – dus wij allemaal - veroorzaken een onevenredig grote achteruitgang van het klimaat. Daarom is actie nu zo hard nodig. Laten we minder broeikasgassen uitstoten, bossen kappen en fossiele brandstoffen (aardgas, aardolie, kolen) gebruiken. Dit is hét moment om te werken aan een duurzaam Nederland! Meer weten of geen kruipruimte? Lees meer op de website van de KNMI. En houd natuurlijk onze website en socials in de gaten voor meer tips en tricks.

Kijk voor meer tips voor een duurzamer leven op de website van Milieu Centraal.