Van mini-restaurant tot Klimaatburgemeester: Dieuwertjes duurzame reis

Dieuwertje Vorstenbosch is een bekend ‘groen’ gezicht in Tilburg, ze is betrokken bij diverse projecten in de stad. Denk aan gebiedsontwikkeling, het opbouwen van netwerken onder ondernemers en sociale initiatiefnemers, en samenwerken met scholen en meer. Als Klimaatburgemeester wil ze vooral anderen faciliteren en ondersteunen om duurzaam te denken en doen.

Van mini-restaurant tot Klimaatburgemeester: Dieuwertjes duurzame reis

Motivatie van binnenuit

“Ik zie veel dingen die niet goed gaan. Het begon met een mini-restaurantje dat ik had op de Korvelseweg. Hier wilde ik een plek creëren voor verbinding. Toen ik moest stoppen vanwege corona, begon ik te zien hoeveel mensen vastlopen door externe invloeden. Sociale media, zorgen over het klimaat - het is duidelijk dat we te maken hebben met uitdagingen op heel veel gebieden. Zo ook op klimaat. Dus vroeg ik me af wat we eigenlijk aan het doen zijn. Ook begon ik lokale ondernemers te helpen met initiatieven om ze te ondersteunen tijdens de lockdown.

Klimaatburgemeester Dieuwertje

Een kwestie van mindset

Uiteindelijk zag ik steeds meer in dat we op een andere manier moeten gaan denken en leven. We zijn te individualistisch geworden. We moeten samenwerken, de interactie aangaan en eengemeenschap creëren. Ik koester een diepe wens om mensen bijeen te brengen, zodat we onze idealen, over bijvoorbeeld het klimaat, in de praktijk kunnen brengen. Hoewel het verleidelijk is om gezamenlijk te protesteren en onze aandacht te vestigen op de bestaande problemen - en geloof me, ik erken die problemen - is het niet voldoende om enkel de problemen aan te kaarten. Waar het werkelijk om draait, is te ontdekken wat we morgen, of beter nog, vandaag al, samen kunnen ondernemen. Laten we eens kijken naar de activiteiten die we al uitvoeren en onderzoeken of we deze kunnen bundelen?

Zo ben ik betrokken bij verschillende locaties in Tilburg, elk met een ander perspectief. Thema’s variëren van circulariteit tot sociaal ondernemerschap en groen beleid. Mijn doel is om deze locaties te verenigen en ze als een ‘pesto-vlek’ (lees: de groene variant van de olievlek) te laten uitbreiden, zodat mensen hun denkwijzen kunnen veranderen en samen aan een betere toekomst kunnen werken.

“Als we samenwerken kunnen we écht iets veranderen”

Ik vertel openlijk over mijn project om ontmoetingsplaatsen in Tilburg te realiseren. Ik ben onder andere bezig met een voormalig kapucijnenklooster en een oude watertoren. Het draait allemaal om openheid en samenwerking. Ik ben ervan overtuigd dat als we allemaal samenwerken, we echt iets kunnen veranderen voor een beter klimaat.

Dieuwertje

Verwachtingen als Klimaatburgemeester

Ik voel me vereerd met deze titel en tegelijkertijd zie ik het als een uitdaging. Het biedt de mogelijkheid om mijn visie op een grotere schaal te delen en meer mensen te inspireren. Het motiveert me om door te gaan met mijn inspanningen om mensen te verenigen en te helpen bij het bouwen aan een duurzamere toekomst.

Kleine stappen, grote impact

Hoewel ik begrijp dat sommige mensen mijn visie misschien te idealistisch vinden, ben ik ervan overtuigd dat we samen verandering teweeg kunnen brengen. Als we openstaan voor anderen, onze ervaringen delen en werken aan gemeenschappelijke doelen, dan kunnen we de stad Tilburg transformeren tot een plek waar duurzaamheid, bewustzijn en verbinding centraal staan. Het draait niet alleen om grote veranderingen, maar vooral om kleine stappen die we vandaag kunnen zetten voor een positieve impact op het klimaat.”